2009-05-15

Xerta (Spanje) dag 8 - Xerta (Hispanio) tago 8

Xerta (Spanje) dag 7 - Xerta (Hispanio) tago 7Xerta (Spanje) dag 6 - Xerta (Hispanio) tago 6


Xerta (Spanje) dag 5 - Xerta (Hispanio) tago 5Xerta (Spanje) dag 4 - Xerta (Hispanio) tago 4

4. IJsje!
3. Strandbal
2. Op het strand
1. Tapas

2009-05-11

Xerta (Spanje) dag 3 - Xerta (Hispanio) tago 3